1

Założenia

Think Tank SAPR (TT SAPR) stanowić ma intelektualny hub i centrum idei działające zarówno na rzecz członków Stowarzyszenia, jak i całej branży PR. Wypełni istniejącą lukę w zakresie merytorycznego i koncepcyjnego wsparcia, jakiego wymaga rynek usług PR w Polsce, poprzez stworzenie synergii ze współpracy:

 • doradców / seniorów z agencji członkowskich SAPR, 
 • akademików i naukowców zajmujących się komunikacją, oraz 
 • doświadczonych managerów wyższego szczebla firm komercyjnych i instytucji m.in. występujących jako Klienci agencji PR. 

Dzięki zapewnionej przez Think Tank SAPR unikalnej wiedzy agencje będą mogły doskonalić standardy pracy oraz generować wyższą wartość dla swoich Klientów. Idea TT SAPR  zakłada również oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze na poziomie strategicznym, np. poprzez czynny udział w ogólnopolskiej debacie dot. zmian w krajowych mediach, inspirowanie dyskusji nt. roli PR w zintegrowanej komunikacji marki, czy wszechobecnej digitalizacji komunikacji.

2

Cele

 • identyfikacja zjawisk, trendów oraz tendencji realnie kształtujących i zmieniających rynek PR oraz jego otoczenie społeczno-gospodarcze,
 • dostarczanie pragmatycznych danych, informacji, wniosków i rekomendacji dot. kierunków rozwoju rynku PR w perspektywie bieżącej oraz długofalowej,
 • integracja środowisk PR: agencyjnego, akademickiego, korporacyjnego i instytucjonalnego wokół wyzwania coraz silniejszej konkurencji ze strony innych sektorów komunikacji i obrotu informacją,
 • diagnozowanie, proponowanie rozwiązań i tym samym przeciwdziałanie niebezpiecznym trendom i zmianom na rynku medialnym jak np. fake news, mowa nienawiści, trolling.
 • budowanie eksperckości członków SAPR w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku szeroko rozumianych usług komunikacyjnych
 • motywowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań i kształcenia adeptów zgodnie
  z oczekiwaniami praktyki. 
 • tworzenie projektów badawczych razem z innymi think tankami, organizacjami pozarządowymi na rynku komunikacji marki i marketingu.

Centrum Analiz Rynku

Pierwszym z filarów, tworzących TT SAPR jest Centrum Analiz Rynku (CAR). Zajmie się badaniami, analizami i gromadzeniem danych branżowych oraz przekształcaniem ich w cenną wiedzę o tym, jak funkcjonuje i zmienia się współczesna komunikacja oraz rynek usług komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem branży PR. Zadania CAR to m.in.:

 • tworzenie raportów i analiz jednorazowych oraz okresowych,
 • porównania międzyokresowe oraz benchmarking,
 • przygotowywanie komentarzy i ocen eksperckich,
 • wykonywanie pogłębionych raportów na zlecenia zewnętrzne.

 

Plany badawczo-analityczne CAR SAPR w pierwszym etapie obejmują m.in. rozpoczęcie już w 2020 roku pionierskiego projektu corocznej analizy usług agencji PR na podstawie nieobjętych poufnością danych ze współpracy z Klientami (m.in. typologia i dane statystyczne dot. umów, briefów, zakresu usług, kierunki specjalizacji, popytu i podaży usług PR, identyfikacja najczęściej stosowanych, optymalnych i najbardziej pragmatycznych modeli współpracy z Klientami, wywiady z menedżerami obsługującymi klientów).

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.