Opisy projektów

Celem Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest aktywne działanie na rzecz polskiego sektora usług PR. Jesteśmy organizacją tworzoną przez profesjonalne agencje PR o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz konsultanci PR, którzy w oparciu o swoje bogate  doświadczenie analizują bieżącą sytuację oraz śmiało i uważnie patrzą w przyszłość. Śledzenie i wyznaczanie trendów, promowanie dobrych praktyk, zaangażowanie w kształtowanie kadr i najlepszych standardów to tylko wybrane aktywności, które będziemy realizować w pięciu kluczowych dla naszej aktywności obszarach.

1

Reprezentowanie branży usług PR

Stowarzyszenie Agencji Public Relations będzie aktywnie budowało relacje z różnorodnymi środowiskami korzystającymi z usług PR oraz organizacjami reprezentującymi pokrewne wobec naszej branże komunikacji społecznej i marketingowej. Celem inicjatyw Stowarzyszenia w tym obszarze  będzie opracowywanie dobrych praktyk biznesowych, a także wymiana doświadczeń i wiedzy. SAPR będzie również reprezentował swoich członków wobec organów państwa i organizacji gospodarczych, także inicjując dyskusje w kluczowych dla branży kwestiach.

2

Edukacja

Public relations to ludzie i to ich potencjał będzie decydował o dalszym rozwoju branży. Dlatego edukację traktujemy priorytetowo. Nasze programy edukacyjne skierowane będą przede wszystkim do  pracowników stowarzyszonych agencji, a także innych interesariuszy, np.  Klientów, przedstawicieli administracji publicznej czy organizacji pozarządowych. W planach mamy również systemowe szkolenia otwarte dla wszystkich uczestników rynku PR. Istotnym punktem działań edukacyjnych będzie również współpraca z uczelniami, w której za cel stawiamy podniesienie prestiżu zawodu, odbudowanie jego znaczenia, a także kształtowanie wykwalifikowanych przyszłych kadr. Stowarzyszenie Agencji Public Relations będzie również prowadziło działalność wydawniczą. W programach edukacyjnych korzystać też będziemy z unikalnej wiedzy wynikającej z działalności badawczej, raportów i analiz wypracowanych przez Think Tank SAPR

3

Promocja dobrych praktyk

Promocja dobrych praktyk to drugi kluczowy obszar działalności SAPR. Naszym celem jest prowadzenie efektywnej dyskusji o standardach PR, a w konsekwencji wypracowanie dobrych praktyk i promowanie ich w całej branży PR. Jesteśmy otwarci i chcemy prowadzić aktywny dialog z wszystkim uczestnikami rynku, a także współpracować z mediami branżowymi w tym obszarze. Będziemy promować  osoby oraz organizacje, którzy wnoszą realny wkład w umacnianie dobrych praktyk branży PR.

4

Integracja branży PR

Współczesny rynek usług PR kształtują zarówno duże, średnie oraz małe organizacje działające na terenie całego kraju a także indywidualne osoby o uznanym autorytecie. Decentralizacja i rozdrobnienie branży wzmacnia konkurencję, ale też niesie za sobą wiele wyzwań, do których można zaliczyć spadek wartości usług, czy lokowanie budżetów w innych dziedzinach komunikacyjnych, niż PR. Dlatego konsolidację branży postrzegamy jako jeden z głównych obszarów, do którego trzeba podejść z największą uwagą. W tym celu będziemy realizować m.in. cykliczne spotkania branżowe, debaty eksperckie, konferencje tematyczne, czy współpracę międzysektorową. Podejmiemy też szeroką współpracę z organizacjami branżowymi i interesariuszami działającymi na naszym rynku. W planach SAPR jest też organizacja w Warszawie Kongresu PR jako forum umożliwiającego spotkanie różnych środowisk PR i interesariuszy naszej branży. 

5

Zapewnienie zaplecza intelektualnego dla branży PR

Polski PR potrzebuje think tanku. Takie postulaty pojawiały się od lat. Dlatego SAPR wychodząc naprzeciw tej potrzebie już stworzył podwaliny intelektualnego hubu nauki, badań i idei, jakim będzie Think Tank SAPR, o którym więcej przeczytasz tu.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.