1

O SAPR

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) jest organizacją stawiającą sobie za cel reprezentację i wspieranie szeroko rozumianej branży PR obecnej w całej Polsce. Skupia podmioty świadczące usługi w zakresie public relations i komunikacji – zarówno duże (w tym grupy agencji), średnie, jak i małe – bez kryteriów: wymaganego poziomu obrotów, wysokości zysku, czy pełnego zakresu usług. 

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wysokiej jakości obsługi PR, stymulowanie rozwoju tego sektora oraz wspieranie zapotrzebowania na takie usługi a także wzmocnienie konkurencyjności PR wobec innych sektorów usług komunikacyjnych. 

Ważnym zadaniem SAPR jest dostarczenie dla agencji członkowskich oraz ich Klientów wsparcia edukacyjnego i metodologicznego w zakresie najlepszych standardów serwisu PR.

PR 2030

SAPR odpowiada na wyzwania przyszłości stojące przed usługodawcami PR wymuszające większą elastyczność, mobilność i interdyscyplinarność w dostosowaniu świadczonych usług do zmieniających się potrzeb Klientów. W tym kontekście SAPR jest z założenia organizacją „PR 2030” - lat 20. i 30. XXI w. w odniesieniu do błyskawicznie zmieniającego się świata usług komunikacji społeczno-gospodarczej. Identyfikacji zjawisk, trendów i tendencji służy powołany już na samym początku istnienia przez Think Tank SAPR, który stanowić będzie intelektualny hub i centrum idei działające zarówno ekskluzywnie na rzecz członków Stowarzyszenia, jak i – w zakresie analiz i raportów – także całej branży PR. 

2

Dla konsultantów każdego szczebla

SAPR stawia sobie zadanie reprezentowania nie tylko pracodawców, ale i społeczności konsultantów świadczących usługi PR, a więc także pracowników agencji członkowskich każdego szczebla. Dlatego od początku działalności w centrum zainteresowania SAPR są programy oraz inicjatywy dot. profesjonalizacji i podnoszenia kwalifikacji oraz standardów usług PR skierowane do tej grupy. Tym samym przekładać się będą na wyższą jakość serwisu Klientów agencji zrzeszonych w Stowarzyszeniu. 

Wsparcie dla pracowników agencji członkowskich obejmuje edukację (szkolenia)
w takich obszarach jak:

  • tworzenia strategii i zaawansowanych planów komunikacyjnych,
  • znajomość zaawansowanych narzędzi PR,
  • najlepsze standardy relacji z Klientami 
  • etyka.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.