Komunikacja kryzysowa

Informacja o szkoleniu

W sytuacji kryzysowej odpowiednio poprowadzona komunikacja jest kluczowa dla wizerunku organizacji, a często nawet jej dalszego funkcjonowania. Szczególnie istotny jest tutaj właśnie aspekt komunikacyjny, przekładający się zarówno na kontakty z mediami offline i online, jak i na relacje z użytkownikami mediów społecznościowych. To właśnie te platformy i to w jaki sposób jest w nich relacjonowana sytuacja decyduje o tym jaki będzie przebieg i skutki kryzysu.

Dlatego w sytuacjach kryzysowych najczęściej to właśnie osoby odpowiedzialne za komunikację wchodzą w skład sztabów kryzysowych i współuczestniczą w zarządzaniu nią. Naturalnym przedłużeniem ich kompetencji są Agencje Public Relations –  czyli zewnętrzny podmiot najczęściej angażowany przez firmy do doradztwa kryzysowego. Dlatego też odpowiedni poziom wiedzy na temat komunikacji  w sytuacjach kryzysowych, dobrych praktyk oraz kluczowych narzędzi to podstawowe kompetencje, które powinien posiadać każdy manager i konsultant Agencji PR.

Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowych informacji na temat komunikacji w sytuacjach kryzysowych, pokaże kluczowe narzędzia kryzysowej prewencji oraz strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Każdy z uczestników będzie miał również możliwość udziału w symulacji sytuacji kryzysowej, a przygotowane w jej trakcie rekomendacje i materiały zostaną następnie szczegółowo omówione i przeanalizowane.

Przebieg szkolenia – agenda szkolenia

Moduł 1 (50 minut) – Część wykładowa: Teoria i przykłady komunikacji w sytuacjach kryzysowych:

 • 10 przykazań kryzysowych Alert Media Communications
 • Wyniki najnowszych  badań i analiz dotyczących  zarządzania komunikacją kryzysową
 • Zasada 5 P Adama Łaszyna
 • Narzędzia komunikacji kryzysowej
 • Case studies – przykłady dobrze i źle zarządzonych sytuacji kryzysowych

Moduł 2 (50 minut) – Ćwiczenia – symulacja kryzysu

 • Uczestnicy dzieleni są na dwie grupy, które równocześnie przygotowują rekomendacje działań oraz materiały komunikacyjne w stworzonej specjalnie na potrzeby szkolenia symulowanej sytuacji kryzysowej

Moduł 3 (50 minut) – Część warsztatowa i sprawdzian wiedzy

 • Uczestnicy przedstawiają i omawiają przygotowane w trakcie części ćwiczeniowej rekomendacje i dokumenty komunikacyjne.  Dyskusja na temat zaproponowanych rozwiązań
 • Test wiedzy uzyskanej w trakcie szkolenia.

Forma i narzędzia szkolenia 

 • Wykład: prezentacja teorii i podstawowych zasad oraz narzędzi dotyczących zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej (ok 30 minut)
 • Wykład: prezentacja case studies – dobrze i źle zarządzonych sytuacji kryzysowych (ok 20 minut)
 • Ćwiczenia w grupach – przygotowanie materiałów komunikacyjnych w symulowanej sytuacji kryzysowej (ok 50 minut)
 • Warsztaty – omówienie efektów pracy uczestników i dyskusja na temat zaproponowanych rozwiązań (ok 35 minut)
 • Test – sprawdzenie stanu wiedzy po szkoleniu (ok 15 minut)

 

Efekty szkolenia

Wiedza

Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają:

 • rekomendacje dla agencji PR dot. zarządzania kryzysem wizerunkowym Klienta
 • zasady rządzące kryzysami wizerunkowymi
 • narzędzia efektywnej komunikacji antykryzysowej
 • wyniki najnowszych badań dotyczących komunikacji w sytuacjach  kryzysowych
 • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • case studies doświadczenia i dobre praktyki z organizacji, które dotknięte były kryzysem

Umiejętności

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznać symptomy kryzysu wizerunkowego zanim on nastąpi (większość kryzysów wcale nie pojawia się „nagle i z zaskoczenia”)
 • przygotować firmę z którą pracuje do sytuacji kryzysowej
 • zarządzać komunikacją tak, by minimalizować wizerunkowe straty i skrócić czas trwania kryzysu

 

Minimalne kompetencje wyjściowe uczestników – minimalne doświadczenie lub wiedza uczestników szkolenia, niezbędne do efektywnego udziału w spotkaniu

Otwarty umysł😊

Szkolenie rozpocznie się od części wykładowej, w trakcie której zostaną przedstawione podstawowe informacje oraz case studies niezbędne do efektywnego udziału w ćwiczeniach i części warsztatowej.

Literatura

Brak literatury obowiązkowej.

Pozycje, których lektura pozwoli uczestnikom rozwinąć tematy poruszane w trakcie szkolenia:

 • A. Łaszyn „e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w Internecie”, Wydawnictwo Message House, 2020
 • D. Tworzydło „Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie” Difin 2019
 • J. Brooks „Business AdventuresJohn Murray Press, 2015 (rozdział The fate of the Edsel: a cautionary tale)

 

Formy sprawdzenia wiedzy na zakończenie szkolenia

 • Test wiedzy z wykładu.
 • Omówienie zadań i rekomendacji przygotowanych przez uczestników w czasie części ćwiczeniowej

 

Kryteria oceny uczestników szkolenia

 • Wynik testu wiedzy z wykładu

 

Krzysztof Tomczyński - biogram

Krzysztof tomczynskiKrzysztof Tomczyński, Partner i Account Director w Alert Media Communications - agencji PR ze specjalizacją w zakresie komunikacji kryzysowej oraz  organizacji szkoleń i symulacji kryzysowych.  Trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w Public Relations zdobywanym zarówno po stronie Klienta, jak i Agencji.

Z Alert Media związany od początku 2013 roku. Prowadzi projekty kryzysowe i szkoleniowe dla kluczowych Klientów firmy m.in. z branż: FMCG, retail, motoryzacyjnej, medycznej czy finansowej oraz realizuje projekty dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie przez cztery lata realizował działanie komunikacyjne towarzyszące dużym debiutom giełdowym w ramach programu „Akcjonariat Obywatelski”, a także prowadził kampanie informacyjne i edukacyjne.

Wykładowca w ramach polskich i międzynarodowych projektów szkoleniowych w tym m.in „Enhancing Criminal Justice” – finansowanego przez Unię Europejską i koordynowanego przez Nothern Ireland Cooperation Overseas, czy „Kompetentny Menadżer” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytutu Artes Liberales

Więcej informacji na temat wykładowcy linkedin.com/in/krzysztof-tomczyński-84aba229

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.