Badanie, ewaluacja, efektywność PR

Informacje o szkoleniu

Szkolenie będzie bazowało przede wszystkim na pierwiastku praktycznym, dlatego bardziej skłaniam się do formy konwersatorium niż wykładu. Skłaniam się ku rozbudzaniu interakcji pomiędzy uczestnikami. Analizowane będą aktualne trendy i sposoby prowadzenia badań w branży public relations ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi badawczych, analizy statystycznej i sposobu prezentacji danych u klienta (key words). Podczas zajęć będą prezentowane przykłady z życia badawczego agencji PR, która specjalizuje się w realizacji różnego typu badań. Uczestnikom szkolenia odsłonięte zostaną kulisy pracy działu badawczego i współpracy z klientami, którzy w oparciu o wyniki badań podejmują zarówno decyzje strategiczne, jak i taktyczne. Ważnym elementem będzie także sekcja poświęcona diagnozie potrzeb uczestników szkolenia, którzy będą mieli wpływ na poruszaną problematykę (przewidziana jest wcześniejsza ankieta, która pozwoli pozyskać informacje od uczestników w tym temacie). Zagadnienia teoretyczne będą zakorzenione w praktyce, aby lepiej zrozumieć mechanizmy metodologiczne i ograniczenia w związku z planowanymi pracami badawczymi. Zaprezentowana zostanie także lista wskazówek, których warto się trzymać w sytuacji, gdy trzeba zakomunikować klientowi wyniki badań, które stawiają go w niekorzystnej sytuacji (czyli jak informować o kryzysie).

Agenda szkolenia

Szkolenie przewiduje 9 kamieni milowych (wstępnie po ok. 15 minut na każdy, ale na pewno będzie trzeba wybrać priorytety w tak ograniczonym czasie):

 1. Badania w PR – z czym się „to je” i od czego zacząć (relacyjność w triadzie metody, techniki, narzędzia)
 2. Projekty badawcze krok po kroku (czyli najpierw hipotezy, później analizy)
 3. Badania ilościowe czy jakościowe – na co decydują się klienci korzystający z usług agencji PR
 4. Błędy w badaniach, których lepiej jest unikać
 5. Zarząd lubi syntetyczne wskaźniki – jak zbudować i prezentować dane przed klientem (kilka słów o obróbce danych statystycznych w programie SPSS)
 6. Ciągłość pomiaru jako wartość dodana w projektach badawczych – case study macierzy celów wizerunkowych
 7. Raport z badań – co musi, a co powinno się w nim znaleźć
 8. Zarządzanie kryzysowe – interesujący, ale trudny badawczo obszar działalności PR
 9. Potrzeby uczestników szkolenia – tematy do analizy zgłoszone przez uczestników szkolenia

Forma i narzędzia szkolenia

Konwersatorium ze studium przypadków (minimum teorii przy maksimum praktyki z życia agencji). Zadania dla uczestników w formie symulacji sytuacji, rozwiązanie problemu badawczego. Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację ppt.

Efekty szkolenia

Wiedza

Absolwent kursu potrafi samodzielnie zaprojektować proces badawczy i zna schemat postępowania krok po kroku (na poziomie podstawowym). Wie jaką metodologię dobrać do zaistniałej sytuacji i z jakich narzędzi można skorzystać. Uczestnik szkolenia jest świadomy ograniczeń badawczych oraz zna kluczowe zagadnienia związane z badaniami w PR. Ma rozeznanie w projektach badawczych realizowanych przez agencje PR i zna przegląd projektów realizowanych w branży.

Umiejętności

 • formułowanie celów badawczych
 • zastosowanie adekwatnej do problemu badawczego metodologii
 • prawidłowy dobór mierników
 • umiejętność zdobycia niezbędnych informacji od klienta w celu rozpoczęcia prac badawczych (praktyka pokazuje, że podstawą jest zbrifowanie i wysokiej jakości baza danych)
 • podstawy analizy danych w praktyce 

 

Minimalne kompetencje wyjściowe uczestników – minimalne doświadczenie lub wiedza uczestników szkolenia, niezbędne do efektywnego udziału w spotkaniu

Brak wymagań, jednak zalecane jest zainteresowanie praktycznym podejściem do prowadzenia badań w PR. 

Literatura

Na zasadzie wskazania ciekawych pozycji (wybór subiektywny):

 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Gackowski T. (Red.), Metodologie badań medioznawczych, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Miotk A., Badania w public relations. Wprowadzenie, Wydawnictwo Diifin, Warszawa 2012.
 • Szymańska A., Köhler C., Pogłębiony wywiad indywidualny z dziennikarzem, [w:] Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, pod red. A. Szymańskiej, M. Lisowskiej-Magdziarz i A. Hess, Wydawnictwo IDMIKS, Kraków 2018.
 • Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Tworzydło D., Public relations praktycznie, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2017.
 • Tworzydło D., Chmielewski Z. (Red.), Badania i pomiar efektów w public relations, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2010.
 • Tworzydło D., Szuba P., Zajic M., Analiza kondycji branży public relations, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2017.

Formy sprawdzenia wiedzy na zakończenie szkolenia

 • test jednokrotnego wyboru i/lub odpowiedź na pytanie otwarte zawierające problem do rozwiązania

Kryteria oceny uczestników szkolenia

 • analiza zaangażowania uczestników (aktywność podczas zajęć)
 • pomysłowość w rozwiązywaniu problemów badawczych
 • zdobyte punkty w teście jednokrotnego wyboru

Przemysław Szuba - biogram

Przemysław Szuba

Zastępca kierownika działu badań i analiz strategicznych w Agencji Exacto

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Socjologia (studia I i II stopnia, specjalność: badanie rynku i opinii) orazDziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia I stopnia, specjalność: public relations). Obecnie jestem w trakcie pisania rozprawy doktorskiej pt. Model działań strategicznych agencji public relations w Polsce w zakresie zarządzania kryzysowego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam umiejętności praktyczne z zakresu ilościowych i jakościowych metod badawczych (certyfikaty SPSS, budowa narzędzi pomiarowych, praca jako ankieter z wykorzystaniem różnorakich technik: PAPI, CAPI, CATI, MOBI, Mystery Shopping, IDI). Zawodowo interesuje się komputerową analizą danych i statystyką. W pracy agencyjnej realizuję badania terenowe, prowadzę analizy empiryczne, sporządzam raporty badawcze, uczestniczę w tworzeniu dokumentów strategicznych i artykułów naukowych.

Ekspert zewnętrzny w zakresie badań i analizy statystycznej przy projektach realizowanych przez:

 • uczelnie wyższe, m.in. Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, WSEI w Lublinie, WSIiZ w Rzeszowie, WSB w Dąbrowie Górniczej
 • organizacje branżowe, m.in. PSPR, Rada Etyki Public Relations, SAPR, ZFPR
 • inne stowarzyszenia, m.in. Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.