SAPR nie zgadza się na fake news

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez Prezesa ZFPR Adama Jarosza

W odniesieniu do wywiadu Prezesa ZFPR Adama Jarosza udzielonym dla MMP Online (https://mmponline.pl/artykuly/247450,zwiazek-firm-public-relations-w-obronie-wizerunku) Zarząd Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR) protestuje przeciwko fałszowaniu rzeczywistości przez Prezesa ZFPR. W wywiadzie Adam Jarosz, odnosząc się do SAPR, stwierdził niezgodnie z prawdą m.in. iż Stowarzyszenie „szuka na siebie pomysłu (…) nie wychodząc z żadną ofertą programową”. Pragniemy zwrócić uwagę, że to fałsz i wprowadzanie opinii publicznej w błąd, gdyż wizja i misja SAPR jest precyzyjna i jasna a znajduje się pod linkiem https://sapr.com.pl/o-nas/misja, zaś Program SAPR nie tylko jest ale i wyróżnia się od podobnych zakresem konkretów, gdyż tylko na ten rok składa się z kilkunastu punktów pogrupowanych w dziewięć kategorii. Jest też powszechnie dostępny w wersji tekstowej a - dla czytelności - nawet w formie infografiki, pod kilkunastoma linkami, np:

https://sapr.com.pl/dla-mediow/636614/program-dzialan-sapr-na-2021-rok

https://nowymarketing.pl/a/30630,sapr-zaprezentowal-program-dzialan-na-2021-rok

https://www.signs.pl/sapr-prezentuje-program-dzialan-na-2021-rok,389941,artykul.html

Obszerny Program SAPR to m.in. powołanie działającego już pierwszego Think Tanku PR i realizowane w jego ramach badania, 3PR - uruchamiany program szkoleń podnoszenia kwalifikacji PR skierowany do członków Stowarzyszenia, redagowane już publikacje edukacyjne nt. usług PR, realizowana współpraca z uczelniami i kilkanaście innych działań. Program ten  był szeroko przedstawiany w mediach, więc dostępność do niego jest powszechna. Co ważne, program ten jest konsekwentnie realizowany, co również jest powszechnie komunikowane w mediach (np. wyniki prac Think Tanku SAPR).

Zarząd SAPR uważa, że nie można godzić się na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
i w obowiązku organizacji branżowych jest reagować na takie zjawiska jak fake news i narrację wprowadzającą opinię publiczną w błąd. Zwłaszcza w przypadku osób pełniących w branży PR funkcje publiczne, a więc współtworzących wiarygodność całej branży.

Zarząd pragnie też zwrócić uwagę, że prawda i rzetelność informacji to etyczna podstawa Public Relations. Mówią o tym liczne regulacje etyczne Public Relations, m.in.:

  • „Standardy profesjonalnego public relations” w pkt 4 (reputacja jest efektem rzetelnych działań, przekazywania wiarygodnych informacji i prowadzenia uczciwych relacji z grupami interesariuszy) oraz 4.1. (Podstawowymi wartościami dla odpowiedzialnych za komunikowanie i PR są prawda, wiarygodność, rzetelność i uczciwość)
  • Karta Helsińska w pkt 3 (Okazywać poszanowanie prawdzie i zwracać szczególną uwagę na przejrzystość działań i uczciwość relacji ze współpracownikami, mediami oraz wobec społeczeństwa/opinii publicznej).
  • Karta Sztokholmska w pkt 4 (Firmy public relations nie mogą świadomie wprowadzać w błąd adresatów działań odnośnie faktów (…) zobowiązane są dołożyć wszelkiej możliwej staranności w dążeniu do zachowania dokładności).
  • A nawet Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR w pkt 6 (Firmy PR i ich Konsultanci dążą do eliminowania z przestrzeni publicznej informacji nieprawdziwych) i pkt 24 (Firmy PR i ich Konsultanci nie dyskredytują innych Firm PR i ich Konsultantów, zaś wszelkie przekazywane informacje o konkurencji mogą bazować jedynie na wiarygodnych i publicznie dostępnych danych. Firmy PR i ich Konsultanci nie podejmują żadnych działań, mogących wyrządzić jakąkolwiek szkodę, godzących w dobre imię lub naruszających dobra innych Firm PR, ich klientów, kontrahentów oraz Konsultantów.)

Apelujemy do wszystkich uczestników branży PR o poszanowanie powyższych zasad. W opinii Zarządu SAPR dyskusja, polemika, uzasadniona krytyka zawsze są możliwe i wskazane. Muszą się jednak opierać na informacjach prawdziwych i rzetelnych. To fundament etyki Public Relations. W szczególności zaś powinien być dla osób, które same mówią publicznie o reprezentowaniu najwyższych standardów.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.