Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) ogłasza skład nowej Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) ogłasza skład nowej Rady Stowarzyszenia

16 października 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR), podczas którego wybrano nową Radę Stowarzyszenia. W jej skład weszli: Joanna Adamiak, której ponownie powierzono funkcję Przewodniczącej, Paweł Bylicki, Jan Matysik oraz Jacek Trębecki.

Kadencja nowej Rady Stowarzyszenia będzie trwała dwa lata. Jej kompetencje obejmują szereg kluczowych zadań, w tym pełnienie funkcji Komisji Rewizyjnej, monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych i postanowień statutu Stowarzyszenia, sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Zarządu, wydawanie opinii w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi, zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w przypadku gdy Zarząd nie dopełnia tego obowiązku zgodnie z postanowieniami Statutu, prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeśli Zarząd nie wywiązuje się z jego statutowych obowiązków, rozwiązywanie sporów wynikłych na tle nieprzestrzegania przez Członków Stowarzyszenia postanowień Statutu oraz zasad dobrych obyczajów. Rada pełni również funkcję Sądu Koleżeńskiego w sporach pomiędzy Członkami Stowarzyszenia lub między Członkami Stowarzyszenia a Zarządem oraz rozpatruje wnioski o stwierdzenie zgodności lub niezgodności postępowań Członków Stowarzyszenia ze standardami branży public relations.

Joanna Adamiak, prezeska i współwłaścicielka agencji "Face it!", Jan Matysik, prezes agencji "Cumulus PR" oraz Jacek Trębecki, wiceprezes Agencji "Prelite PR" zasiądą w Radzie Stowarzyszenia po raz drugi. Dla Pawła Bylickiego, CEO agencji "Public Dialog", będzie to pierwsza kadencja.

"Czuję się zaszczycona, że członkowie SAPR obdarzyli mnie zaufaniem, wybierając ponownie do Rady Stowarzyszenia, a członkowie Rady po raz drugi powierzyli mi zaszczytną funkcję przewodniczącej. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa kadencja, pełna wyzwań i ważnych wydarzeń.” – powiedziała Joanna Adamiak, przewodnicząca Rady Stowarzyszenia.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.